Αρχική λίστα με ξενοδοχεία της πόλης, η οποία θα εμπλουτιστεί στο προσεχές μέλλον και θα υπάρξουν και ειδικές τιμές για τους συνέδρους.

Με δεδομένη την αβεβαιότητα λόγω της υγειονομικής κρίσης και της πανδημίας του κορωνοϊού, η Οργανωτική Επιτροπή συστήνει να μην προβείτε σε κρατήσεις πριν την οριστικοποίηση του χώρου διεξαγωγής.