• Δέσποινα Γκόγκου (Φιλοξενία & Επιστημονικό Πρόγραμμα)
  • Αλεξάνδρα Γούδη (Χορηγίες & Φιλοξενία)
  • Αγγελική Γιαννοπούλου (Χορηγίες & Φιλοξενία)
  • Γεωργία Γιαννοπούλου (Γραμματεία)
  • Δώρα Λοτσάρη (Γραμματεία & Φιλοξενία)
  • Νίκη Σακελλάρη (Γραμματεία)
  • Μαρία Φραντζή (Χορηγίες & Επιστημονικό Πρόγραμμα)
  • Γιάννης Τσάκωνας (Συντονισμός ΟΕ)