Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελεί, για 30 περίπου χρόνια, το σημείο συνάντησης των βιβλιοθηκονόμων των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το πεδίο ανάδειξης των εξελίξεων στον χώρο. Είναι ένα όργανο ανταλλαγής απόψεων και αναζήτησης κοινού βηματισμού προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής υποστήριξης της αποστολής των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα, είναι ένας φορέας υποδοχής, επεξεργασίας και αφομοίωσης όλων των κρίσιμων και χρήσιμων εξελίξεων στον διεθνή χώρο και ένας μοχλός αναβάθμισης του διδακτικού και ερευνητικού έργου των Πανεπιστημίων.

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλεί στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών που θα γίνει στην Πάτρα από 25 έως 27 Οκτωβρίου 2021. Το συνέδριο διοργανώνεται για τέταρτη φορά από τη ΒΚΠ και η κύρια θεματική του είναι:

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: φάροι ελευθερίας της γνώσης

Σε μια εποχή μεγάλων εντάσεων και κυρίαρχων αφηγημάτων, οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες οφείλουν να προασπίζονται την ελευθερία στη γνώση, αλλά και την ελευθερία της γνώσης. Η πραγμάτωσή αυτών των αξιών προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ελεύθερου πνεύματος που να ενθαρρύνει δημιουργικές μεταρρυθμίσεις στην παραγωγή και διακίνηση νέας γνώσης, τη διάθεση της υπάρχουσας με καινοτόμους τρόπους και σε πολλαπλές μορφές χάρη στα ψηφιακά μέσα, τη συμπερίληψη όλων των πολιτών, την κατάλληλη τεχνογνωσία και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα – εγγενή στοιχεία των βιβλιοθηκών. Το συνέδριο πραγματεύεται σύγχρονα θέματα του πεδίου των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών υπό αυτό το πρίσμα και δομείται ως εξής:

Κυρίως Συνέδριο

Το κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις από τον χώρο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών βιβλιοθηκών που στόχο έχουν να αναδείξουν τις εξελίξεις, τα επιτεύγματα, τις προκλήσεις και τα προβλήματα που καταγράφονται στις βιβλιοθήκες της χώρας. Ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές θεματικές ενότητες είναι οι παρακάτω (σε αλφαβητική σειρά):

 • Ανάπτυξη, διαχείριση και προβολή πολιτιστικού αποθέματος
 • Ανοικτά και διασυνδεδεμένα δεδομένα
 • Ανοικτή Πρόσβαση και Ανοικτή Επιστήμη
 • Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Αποτίμηση ερευνητικού έργου και διεθνείς κατατάξεις
 • Βιωσιμότητα και επεκτασιμότητα υπηρεσιών και τεχνολογιών βιβλιοθηκών
 • Διαχείριση κρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής κρίσης του COVID-19
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού
 • Ερευνητικά δεδομένα και διαχείρισή τους
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας στις βιβλιοθήκες
 • Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και ανοικτών αδειών
 • Ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού υπηρεσιών
 • Θέματα ισότιμης προσβασιμότητας και συμπερίληψης πολιτών
 • Πληροφοριακή παιδεία και κατάρτιση χρηστών
 • Συνεργατικά μοντέλα βιβλιοθηκών
 • Συντήρηση και διατήρηση περιεχομένου
 • Συστήματα και πρότυπα συγκέντρωσης, οργάνωσης και τεκμηρίωσης της πληροφορίας
 • Τεχνολογίες και υποδομές βιβλιοθηκών
 • Υπηρεσίες για την Επιστήμη των Πολιτών

Εργασίες μπορούν να υποβάλλονται μέσα από ειδική φόρμα που θα ανοίξει στις 15 Μαΐου 2021 και σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στη σχετική ιστοσελίδα υποβολής.

Ειδική ενότητα “200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση”

Η Οργανωτική Επιτροπή σχεδιάζει τη φιλοξενία μιας ειδικής ενότητας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η συγκυρία της δισεκατονταετηρίδας από την έναρξη της Επανάστασης δίνει το έναυσμα για αναζήτηση του ρόλου των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην τεκμηρίωση των ιστορικών γεγονότων και των επιπτώσεών τους στη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους, στον σχηματισμό της εθνικής ταυτότητας και στην τροφοδότηση με διδάγματα για το μέλλον.

Ειδική συνεδρία για δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες

Μία συνεδρία θα διατεθεί σε εκπροσώπους δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών που θα ήθελαν να παρουσιάσουν δράσεις, υπηρεσίες και συλλογές ενδιαφέροντος.  Η συνεδρία αυτή έχει στόχο την ανάδειξη του πλούτου, αλλά και του έργου των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών και την αναζήτηση συνεργατικής δράσης με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους μέσα από την ιστοσελίδα των υποβολών.

Προσυνεδριακές εκδηλώσεις

Η 25η Οκτωβρίου 2021 θα αφιερωθεί σε προσυνεδριακές εκδηλώσεις που στόχο έχουν να φέρουν ειδικότερες κοινότητες κοντά για την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών. Δύο είναι τα κύρια μέρη των προσυνεδριακών εκδηλώσεων:

Εργαστήρια & Εκπαιδευτικές ενότητες

Η Οργανωτική Επιτροπή διαθέτει χώρους και υποδομές σε ομάδες βιβλιοθηκονόμων για τη διοργάνωση εργαστηρίων (workshops) και εκπαιδευτικών συνεδριών (tutorials) πάνω σε συναφή με το συνέδριο θέματα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους για τη διοργάνωση εργαστηρίων μέσα από την ιστοσελίδα των υποβολών και σύμφωνα με τα στοιχεία που απαιτούνται.

Ειδικά δίκτυα βιβλιοθηκών

Ομάδες βιβλιοθηκών με ειδικότερα ενδιαφέροντα έχουν σχηματίσει δίκτυα και ενώσεις για την προαγωγή του έργου τους στη χώρα μας. Ανάμεσά τους υπάρχουν βιβλιοθήκες για οικονομικά, ναυτιλιακά, μουσικά, θεολογικά, χαρτογραφικά και άλλα θέματα. Το συνέδριο προσκαλεί αυτά τα δίκτυα βιβλιοθηκών να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα όπου μπορούν να διοργανώσουν εργαστήρια ή εσπερίδες, παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους μέσα από την ιστοσελίδα των υποβολών, σημειώνοντας ότι αφορά συγκεκριμένο δίκτυο. Στο τέλος του προγράμματος σχεδιάζεται στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώπους από αυτά τα δίκτυα για την αναζήτηση λύσεων και συμπράξεων επάνω σε κοινά ζητήματα και προκλήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κρίση και την πανδημία του κορωνοϊού, η Οργανωτική Επιτροπή επιφυλάσσεται ως προς το ενδεχόμενο το συνέδριο να διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά (με τις απαραίτητες χρονικές μετατροπές). Εφόσον υπάρξει σταθεροποίηση των συνθηκών που να επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή του σε φυσικό χώρο, τότε το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.