Οι χορηγοί και εκθέτες θα ανακοινωθούν εν καιρώ. Το χορηγικό πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στα αγγλικά σε αυτό το PDF έγγραφο.

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


Λογότυπο Emerald

Λογότυπο Springer Nature

Λογότυπο Elsevier

Λογότυπο IEEE

Λογότυπο TurnItIn

ΑΡΓΥΡΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


Λογότυπο InterOptics

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ


Λογότυπο Wiley

Λογότυπο Wolters Kluwer

 

Λογότυπο Royal Society of Chemistry

Λογότυπο Project Muse

Λογότυπο Institute of Physics

Λογότυπο ProQuest/Ex Libris

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ


University of Patras Logo

Λογότυπο UPnet