Εργασίες

Περίληψη εργασίας

Οι περιλήψεις εργασιών γίνονται από τις 15 Μαΐου ως τις 25 Ιουνίου 2021 (νέα ημερομηνία) και θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω στοιχεία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

 1. Τίτλο εργασίας
 2. Στοιχεία συγγραφέα/ων (ονοματεπώνυμο, ίδρυμα, email, τηλέφωνο)
 3. Κείμενο 200-300 λέξεων
 4. Πέντε (5) λέξεις-κλειδιά

Οι περιλήψεις των εργασιών θα εξεταστούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους ως τις 15 Ιουλίου 2021.

Πλήρες κείμενο εργασίας

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 σε πλήρη μορφή που θα περιλαμβάνει τα σημεία 1-4 των περιλήψεων και κείμενο περίπου 2500 λέξεων συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών (αλλά όχι των περιλήψεων). Οι εργασίες θα υποβληθούν σε ένα επεξεργάσιμο μορφότυπο κειμένου, όπως docx, odf, rtf κλπ.

Δημοσίευση εργασιών

Οι εργασίες θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License στο θεματικό αποθετήριο για τη βιβλιοθηκονομία και την επιστήμη της πληροφόρησης E-LIS. Οι συγγραφείς που υποβάλλουν εργασία σε αυτό το συνέδριο συμφωνούν στους κάτωθι όρους:

 1. Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License, που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
 2. Οι συγγραφείς μπορούν να αντιπαρέλθουν τους όρους αυτής της Creative Commons άδειας και να εισέλθουν σε χωριστούς, πρόσθετους συμβατικούς-δεσμευτικούς διακανονισμούς για την μη αποκλειστική διανομή και μετέπειτα δημοσίευση αυτού του έργου (π.χ. να δημοσιεύσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του σε ένα περιοδικό, να το εντάξουν στον κατάλογο/αποθετήριο ενός θεσμικού φορέα ή να το δημοσιεύσουν σε ένα βιβλίο), αναφέροντας την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
 3. Επιπλέον, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν το έργο τους στο διαδίκτυο (π.χ. σε καταλόγους θεσμικών φορέων ή στην προσωπική τους ιστοσελίδα) κάθε στιγμή πριν και μετά το συνέδριο.

Εργαστήρια και εκπαιδευτικές ενότητες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους για τη διοργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών ενοτήτων με βάση τα παρακάτω στοιχεία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

 1. Στοιχεία διοργανωτή/ων (ονοματεπώνυμο, ίδρυμα, email, τηλέφωνο)
 2. Τίτλος
 3. Περιγραφή του εργαστηρίου
 4. Μέσα υλοποίησης
 5. Απαιτούμενος χρόνος